Horario de tutorías del Departamento de Inglés

Curso 2010/2011

Ana Barthe Fernández – (2ºNB-D, 2ºNB-C, 1ºNA-A , 1ºNA-B)

Lunes de 18:00 a 18:30 h y jueves de 18:00 a 18:30 h.

Marlène Campos García– (2ºNB-A, 1ºNI-B)

Miércoles de 17:00 a 18:00 h.

Alfonso García Balán – (1º NB-A, 1ºNB-B, 2ºNB-B, 1ºNB-C) –

Miércoles de 18:00 a 19:00 h.

Santiago González Martínez – (1º NI-A, 1ºNI-B, 1ºNI-D, 2ºNI-A. 2ºNI-D)

Jueves de 20:00 a 21:00 h.

Carmen López Jiménez -(1ºNI-C, 2ºNA-A)

Miércoles y jueves de 18:30 a 19:00 h.

María Valdés Solís – (2º NI-B y 2º NA-B) –

Martes de 17:00 a 17:30 y de 19:00 a 10:30.